Informational digital detox. Fake news. A girl in stress and anxiety of depression closed

Si odolný voči dezinformáciám?

Overinfo.sk je projekt, zameraný na zvýšenie občianskej a mediálnej gramotnosti mladých ľudí 

Naši partneri
Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

efektivna verejna sprava_mono.png
MNV_mono.png
EU europsky socialny fond_mono.png

Hlavné piliere projektu

Analýza edukačných programov

Analyzovali sme dostupné edukačné programy na Slovensku, ktoré sa venujú dezinformáciám a hoaxom. Taktiež sme realizovali prieskum na stredných a základných školách v oblasti pripravenosti škôl na mediálnu výchovu a použivanie didaktických pomôcok v danej oblasti.

Prednášky na školách

Organizujeme sériu prednášok na základných a stredných školách. Vysvetľujeme princípy fungovania médií a cieľové skupiny učíme overovať informácie. Súčasťou prednášok sú aj rozhovory s novinármi.

Jedinečné učebnice pre školy

Podľa výsledkov analýz sme identifikovali, že praktické učebnice pre základné a stredné školy v oblasti, ktoré sa primárne venujú dezinformáciám a hoaxom nie sú. Sú k dispozícií rôzne príručky, ktoré sa problematike venujú jednotlivo. Výstupom budú tri didaktické pomôcky a pracovné zošity pre stredné a základné školy. (04/22)

Třídě Přednáška

Overinfo.sk

Webový portál je súčasťou projektu Never všetkému, čo je na webe.