Ruce zvednuté

Čomu sa venujeme?

Čomu sa venujeme?

V časoch, kedy sa prvýkrát objavil na Slovensku dezinformačný web, verejnosti bol tento fakt ľahostajný. Nikto si nevedel v tom období predstaviť, že takéto nekalé projekty plné dokázateľných klamstiev môžu byť úspešné. V súčasnej dobe je situácia taká, že mnohé dezinformačné weby sú takmer do takej miery čítané, sledované a počúvané, že prinášajú podobné čísla sledovanosti, čítanosti a počúvanosti ako médiá mienkotvorné. 

S výrokom “Nedôverujem tradičným médiám,” súhlasilo 46% opýtaných mladých ľudí. 60% respondentov jednoznačne prehlásilo, že sleduje alternatívne médiá. Prieskum robila SAV na vzorke 1600 mladých ľudí.

Nie je spôsob ako tieto weby zakázať. Mnohé sú neregistrované, anonymné bez podpisov reálnych autorov. Preto je dôležité mládež včas pripraviť na to, aby informácie, ktoré zachytáva – a to najmä v online priestore – vedela správne spracovať, vyhodnotiť a overiť.

IMG_3934.jpeg

Náš projekt

Mediálna a občianska gramotnosť si ľudia najlepšie osvojí počas dospievania. Žiaci a študenti sa počas série prednášok a praktických cvičení naučia „prijímať“ správy – a tie si následne overiť a selektovať. Žiakom a študentom jasnými a atraktívnymi spôsobmi vysvetľujeme ako funguje proces sprostredkovania informácií prostredníctvom médií a internetu. Deti a mladých učíme, že informácie nestačí len pasívne prijímať. Médiá dokážu vplývať na celú spoločnosť a formovať ich postoje, názory, úsudky aj hodnotenia reality. Preto je veľmi dôležité vedieť získané informácie overiť. Zrozumiteľne a hravou formou vysvetľujeme rozdiel medzi falošnou a dôveryhodnou správou. 

 

Náš tím tvoria odborníci a novinári s dlhoročnou praxou, ktorí dokážu vysvetliť princíp fungovania médií, ako aj princíp tvorby správ pre spravodajstvo. Taktiež vieme z praxe ukázať a naučiť študentov typické znaky médií, podľa ktorých ktorých rozoznajú pravé médium od nepravého – anonymného.

IMG_3790.jpeg

Spolupracujeme

Na projekte spolupracujeme so základnými a strednými školami: Základná škola s materskou školou Kalinovo, Základná škola vo Veľkom Krtíši, Gymnázium Fiľakovo, Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota. 

 

Spolupracujúce organizácie: Slovenský Syndikát Novinárov, Filantrop občianske združenie.

20211027_082128.jpg