Lekcie

Lekcie pre učiteľov, študentov aj žiakov. Širokú verejnosť aj masmédiá. Naučte sa základné princípy overovania správ a rozoznávania dezinfowebov od serióznych médií.