Učíme mládež, ako sa nestať obeťou dezinfoscény

“Never všetkému, čo je na webe (Iniciatíva neformálneho vzdelávania študentov v oblasti občianskej gramotnosti)”, je projekt občianskeho združenia EQL. Spájame ľudí, aby sme pomohli k lepšiemu životu na Slovensku. Sledujeme dianie v regióne a vypracovávame projekty z oblasti životného prostredia, sociálnej problematiky s dôrazom na mládež. Aktívne tak formujeme našu budúcnosť.

Dospievajúci mladý človek hľadá samého seba, formuje sa jeho vlastná identita. Médiá sa stali súčasťou života človeka. Dokážu vplývať na celú spoločnosť, formovať ich postoje, názory, úsudky aj hodnotenia reality. Nie všetky informácie, ktoré prijímame sú pravdivé. Je veľmi ľahké uveriť “dobre vyzerajúcej” lži, čo dnes využívajú rôzne webové stránky, dokonca aj niektoré politické strany. 

Preto sme sa rozhodli vytvoriť projekt na zvýšenie občianskej a mediálnej gramotnosti mladých ľudí. Zámerom projektu je atraktívnou formou pripraviť žiakov a študentov na aktívne zapojenie sa do verejnej politiky, overovanie faktov v médiách, triedenie dezinformácií a konšpirácií na internete.

 

Cieľom nie je určovať, čo by mali mladí ľudia sledovať, čítať a uznávať. Ale vďaka projektu si osvoja schopnosti orientovať sa v rôznych médiách, budú vedieť vyhľadávať, analyzovať a overovať získané informácie, aby sa z nich nestali len pasívni prijímatelia informácií. Získanie určitého mediálneho vzdelania a občianskej gramotnosti získa jedinec viac rozhľadu a posilní kritické myslenie. 

IMG_3933.jpeg
dan-schiumarini-dcL8ESbsGis-unsplash copy.jpg

Naša misia

12+

Školení, prednášok, workshopov

240+

Zapojených študentov, žiakov

6

Vydaných publikácií, učebníc

6+

Analýz o mediálnej gramotnosti

Naším cieľom nie je určovať, čo majú ľudia sledovať a uznávať. Náš tím tvoria odborníci a novinári s dlhoročnou praxou, ktorí dokážu vysvetliť princíp fungovania médií, ako aj princíp tvorby správ pre spravodajstvo. Žiaci a študenti sa počas série prednášok a praktických cvičení naučia „prijímať“ správy – a tie si následne overiť a selektovať. Médiá dokážu vplývať na celú spoločnosť a formovať ich postoje, názory, úsudky aj hodnotenia reality. Preto je veľmi dôležité vedieť získané informácie overiť.

Hlavné aktivity Projektu

Never všetkému, čo je na webe.

Podaktivita 1

Analýza a hodnotenie súčasného stavu občianskej a informačnej gramotnosti cieľovej skupiny (žiakov a študentov, učiteľov)

Podaktivita 2

Príprava vzdelávacieho

programu (neformálna vzdelávacia aktivita) prispôsobeného požiadavkám cieľovej skupiny

Podaktivita 3

Vytvorenie webovej platformy (OverInfo.sk) pre cieľovú skupinu

Podaktivita 4

Realizácia vzdelávacieho programu (vzdelávacie aktivity: workshopy pre učiteľov, prednášky na školách, séria eventov, webináre a pod.)

Podaktivita 5

Publicita Projektu a komunikačné aktivity (semináre, prezentácie, diskusie)

Naši partneri
Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

efektivna verejna sprava_mono.png
MNV_mono.png
EU europsky socialny fond_mono.png