TV LocAll: Rozhovor o projekte Never všetkému, čo je na webe

Pozrite si rozhovor TV LocAll so Števom Bodorom, autorom projektu Never všetkému, čo je na webe. Rozhovor bol odvysielaný v regionálnej televízií LocAll a je dostupný aj na sociálnej sieti Youtube.com