Webinár 6: Never všetkému, čo je na webe

Si odolný voči dezinformáciám? Pozri si náš webinár zameraný na HOAXY a DEZINFORMÁCIE. Overinfo.sk je súčasť projektu „Never všetkému, čo je na webe (Iniciatíva neformálneho vzdelávania študentov v oblasti občianskej gramotnosti). Projekt realizuje občianske združenie EQL. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu. www.reformuj.sk